ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 570 ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՒ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ԵՆ ՍՈՒՐԻՈՅ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻՆ ՄԱՍ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

0


Լիբանանեան թերթ մը հաղորդեց, որ աւելի քան 570 արաբական, միջազգային եւ ասիական ընկերութիւններ դիմում ներկայացուցած են Սուրիոյ վերականգնումի աշխատանքներուն մաս կազմելու համար:

Թերթին համաձայն, յիշեալ ընկերութիւնները շինարարութեան, անշարժ գոյքի, փոխադրութեան եւ ճարտարարուեստի մարզերու մեծագոյն ընկերութիւններէն կը համարուին: Նման դիմումներ ներկայացուցած են նաեւ ճանապարհաշինութեան, քաղաքաշինութեան, ենթակառոյցներու վերանորոգութեան մէջ մասնագիտացած համաշխարհային ընկերութիւններ:

Թերթը նկատել տուաւ, որ Սուրիոյ վերականգնումին մաս կազմելու փափաք յայտնող ընկերութիւններուն թիւը 2019-ի կիսուն կրնայ կրկնապատկուիլ:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.