ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ

0

Ընթերցանութիւնը  Ինչպէ՞ս   սովորութիւն դարձնել

Ընթերցանութինը անփոխարինելի դեր ունի անհատի մտային զարգացման գործընթացքին մէջ: Ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան, որ ընդամէնը 6 վայրկեան ընթերցումը  անձին ճնշումը 60 տոկոսով կը նուազեցնէ: Ընթերցումը երաժշտութիւն ունկնդրելէ 68 առ հարիւր աւելի ազդու է, թէյ խմելէ 100 առ հարիւր աւելի հանդարտեցնող է, իսկ զբօսնելէ 300 առ հարիւր աւելի կազդուրող է:

Ընթերցանութիւնը սովորութիւն պէտք է դառնայ փոքր տարիքէն: Այս մէկը կարելի է իրականացնել հետեւեալ քայլերուն դիմելով.

Ա- Ընթերցանութիւնը հասանելի դարձնել

1- Գիրքը պահել անկողինին  մօտ: Երեկոյեան երբ պիտի քնանաք, կը տեսնէք գիրքը եւ քանի մը էջ կը կարդաք: Ժամանակի ընթացքին անիկա կը վերածուի սովորութեան:

2-Կարելի է նաեւ բջիջային հեռաձայններու գլխաւոր պաստառին  վրայ տեղադրել ընթերցանութեան ծրագիր մը, ժամանցի եւ խաղերու ծրագիրներուն փոխարէն ու ամէն անգամ որ հեռաձայնը գործածէք, կը յիշէք ընթերցանութիւնը:

3-Ստեղծել ընթերցումի հաճելի եւ մշտական վայր: Տան մէկ անկիւնը կամ բազկաթոռ մը, որուն բազմելով սովորութիւն դարձուցած ըլլաք կարդալ, ինչ որ կը խթանէ ընթերցելու ցանկութիւնը:

Բ-Ընթերցանութիւնը փափաքելի դարձնել

Կարդալու սովորութիւնը կը զարգանայ, երբ մենք սկսինք հաճոյք առնել: Յիշենք կարդալու մեր փափաքը զարգացնելու քանի մը միջոց.

1-Ընկերներու հետ զրուցել գիրքերու մասին

2-Դառնալ գիրքի ակումբի մը անդամ

3-Ընթերցանութիւնը «վարակիչ» է, իսկ երբ օգնէ  ընկերային կապերու հաստատման,  շատ աւելի գրաւիչ կը դառնայ:

Գ- Ընթերցանութիւնը սովորութիւն դարձնել

Նոր եւ օգտակար սովորութիններ ձեռք բերելու լաւագոյն գաղափարներէն մէկը պարզութիւնն է: Նոր սովորութիւնը պէտք է ըլլայ դիւրին եւ պարզ: Օրինակ՝ օրական մէկ էջ կարդալը դիւրին է: Որքան պարզ ըլլայ նպատակը, այնքան դիւրին կը դառնայ անոր հասնիլը:

Ժամանակը կարեւոր գործօն է  նաեւ սովորութիւններ ձեւաւորելու համար: Ամէնօրեայ ընթերցանութեան ժամանակ տրամադրելը հետագային կը դառնայ սովորութիւն: Կարելի է աշխատանքի ընթացքին, արդի միջոցներով՝ օտիօ գիրքերով ունկնդրել մեր նախընտրած գիրքերուն ընթերցումը:

Դ- Ընթերցանութիւնը պէտք է հաճոյք պատճառէ

 Կարդալ ձեր անձը  յուզող եւ հետաքրքրող գիրքեր: Եթէ գիրքին նիւթը ձեզի հաճոյք կը պատճառէ, դուք ինքնաբերաբար աւելի պիտի  ընթերցէք: Կարդացէ’ք ձեզի համար օգտակար գիրքեր, որոնք պիտի օգնեն ձեր հարցերը լուծելու, նպատակները իրագործելու, գեղարուեստական ճաշակը հարստացնելու: Այն ատեն է որ ընթերցանութիւնը  ձեզի համար հաճելի պիտի դառնայ:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.