ՔՆՆԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ԱԶԱՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԷՋ ԿԸ ԶԱՐԳԱՆԱՅ

0

Յաճախ զգուշութեամբ կը վերաբերինք ազատ խօսք, քննադատութիւն հասկացութեանց ու կասկածով կը մօտենանք քննադատին, սուր գրիչ ունեցողին՝ զինք հակառակորդ համարելու աստիճան տգիտութիւն ցուցաբերելով երբեմն:Կը մոռնանք մեր իսկ կրկնածը՝ թէ քննադատութիւնը առաջին քայլն է նորոգուելու, ինքնասրբագրումի ուղղուելու, անկաշկանդ արտայայտուիլը վարժութիւն դարձնելու եւ աւելի խստապահանջ դառնալու աշխատանքի որակին նկատմամբ: Թերթին մէջ, զորօրինակ, ինքնաքննադատութեամբ, ապա նաեւ քննադատութեամբ ընթերցող-թերթ կամ ընթերցող-գրող կապը աւելի անմիջական ու ամուր կը դառնայ: Ահա թէ ինչո՛ւ կը հաւատանք, որ թերթը պէտք է դառնայ ազատ բեմ, բառին լուրջ ու ծանրակշիռ իմաստով: Բնականաբար միշտ ալ պիտի գտնուին ազատ խօսքը շահագործողներ ու անմակարդակ կամ նպատակաուղղուած հակաքարոզչութիւն կատարողներ, գաղութի թէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն մէջ բաժանարար գիծեր յառաջացնողներ: Մեր խօսքը կը վերաբերի առողջ ու կառուցողական քննադատութեան, թերութիւնները յանդգնութեամբ մատնանշող ու իրատես լուծումներ առաջադրող գրիչներուն, հրապարակային բանավէճերուն:    Գաղութներու պարագային հասկնալի է մերթ ընդ մերթ զգուշութեան դրսեւորումը՝ միասնականութիւնը պահպանելու, կամաւոր ծառայողները չխրտչեցնելու միտումով, առողջ քննադատութեան չափանիշերը չխախտելու խստապահանջութեամբ նաեւ:Այս ուղղութիւնը, սակայն, մերթ ընդ մերթ չափազանցութեան կը հասնի եւ փափկանկատութեան սիրոյն առողջ քննադատութեան ոգին կը խամրեցնէ, յատկապէս երիտասարդ տարրին մօտ:Վերջին տասը տարիներուն սակաւ կը հանդիպինք սուր եւ յանդուգն գրիչներու, առնուազն մեր ձեռնարկները քննադատող թղթակիցներու: Անհամարձակութեան այս ախտը վարակած է մեր երիտասարդութիւնը: Երիտասարդ լրագրողներ, յօդուածագիրներ պատրաստելու համար դասընթացքներն ու թերթին մէջ ընծայուած առիթները բաւարար չեն եղած փաստօրէն յանդուգն հրապարակագիրներ, լրագրողներ պատրաստելու, որովհետեւ հրապարակագրութիւնը նախ եւ առաջ կը պահանջէ քննական միտք, հարցերը վերլուծելու հմտութիւն եւ նոր տեսակէտներ արծարծելու յանդգնութիւն:Ինչո՞ւ քննական միտք…  որովհետեւ քննական մտածողութիւնը կարելիութիւն կը ստեղծէ փորձելու նոր գաղափարներ, հարցերու լուծման նոր ձեւեր: Քննական մտածողութիւնը կþօգնէ նաեւ տեսնելու մեր ազգային իւրայատկութիւնները, բազմազանութիւնը, առաւելութիւնները: Նման մտածողութիւնը  կը նպաստէ  ինքնադրսեւորուելու, անձնական զգացումներէն եւ փորձառութենէն նոր բան ստեղծելու, նոր միտք արծարծելու: Քննական միտքը կ՛օգնէ աւելի լաւ դատողութիւն ունենալու, հարցերու մէկէ աւելի լուծումներ առաջադրելու, բայց մանաւանդ խօսքի, գաղափարներու արծարծման  յանդգնութիւն ունենալու եւ չտարուելու անորոշ հոսանքներով:Ազատ խօսքը պէտք չէ շփոթել անպատասխանատու  խօսքին, ամբաստանութեան, վիրաւորանքին կամ ոչ-կառուցողական քննադատութեան հետ, բնականաբար: Ընդհակառակն՝ առողջ, կառուցողական քննադատութիւնը սրբագրութեան կþառաջնորդէ, աշխատանքը կը հարստացնէ ու նոր հորիզոններ կը բանայ:Ներկայ պայմաններուն մէջ, յատկապէս համացանցի անծայրածիր աշխարհին ազդեցութիւնը նկատի առած, անհրաժեշտ կը գտնենք, որ միութիւնները, վարժարանները, յատկապէս  մամուլը ուշադրութեան արժանացնեն  ազատ խօսքի, առողջ քննադատութեան, քննական մտածողութեան զարգացումը՝ զարգացնելու մեր հասարակութիւնը,  քննարկումի, երկխօսութեան այլազան հարթակներ ստեղծելու եւ բաց ըլլալու նոր միտքերու, նոր գաղափարներու եւ նոր գործելաձեւի առջեւ՝ պահպանելով մեր ազգային արժէքներն ու իւրայատկութիւնները: Քննական միտքը, վերջապէս, ազատ միջավայրի մէջ կը զարգանայ:    

«Գ.»

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.