ԿՆՈՋԱԿԱՆ՝ ՅՈՒՆՈՒԱՐ Ե./2019

0

ՄԱԶԱԹԱՓՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԵԼ ԲՆԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐՈՎ

Եթէ ձեր մօտ մազաթափութիւն նկատէք, անմիջապէս դեղարան մի՛ վազէք՝ սուղ դեղեր մի՛ գնէք: Ստորեւ յիշուած ձեւով կրնաք վերջ տալ մազաթափութեան եւ բարելաւել ձեր մազերը:
Բնական այս բուժիչ նիւթին մաս կը կազմեն երկու հետեւեալ բաղադրիչները, զորս կարելի է դիւրութեամբ ապահովել.
-3 երիցուկի ծաղիկ (ապրիմ-չապրիմ)
-3 դափնիի տերեւ
-100 մլ. ջուր
Պատրաստութիւն
1-Երիցուկին եւ դափնիի տերեւին վրայ եռացած ջուր աւելցնել եւ 3 ժամ պահել սենեակի ջերմութեան ներքեւ:
2-Ջուրը զտել եւ անցնիլ գործածութեան:
3-Հեղուկը քսել մազերուն արմատներուն եւ 15 վայրկեան վերջ մազերը լուալ գաղջ ջուրով:
4-Շաբաթը 2-3 անգամ կրկնել այս գործողութիւնը:
Այսպիսով ձեր մազերը ոչ թէ միայն չեն թափիր, այլեւ բնական փայլք մը կ’ունենան: Անոնք աւելի խիտ եւ գրաւիչ կը դառնան:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ԲԱՐԴՈՅԹՆԵՐԸ

Հոգեբաններ նկատել կու տան, թէ մարդ արարածը ունի գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար ձեւաւորուած զգացումներ, միտքեր, որոնք առաւելաբար հիմ-նուած կ’ըլլան մեր յիշողութիւններուն, փորձառութեան վրայ ու կ’ուղղորդեն մեր վարքն ու յարաբերութիւնը: Այս բոլորը ընկերութեան մէջ կ’անուանեն բարդոյթներ, որոնք կը դժուարացնեն մարդոց ապրելակերպը, յարաբերութիւնները, կամ նպատակներու իրագործման եղանակը:
Հոգեբաններու կարծիքով պէտք է լիարժէքօրէն ապրիլ կեանքը, այդպիսով բարդոյթները ինքնաբերաբար կը յաղթահարուին:
Փորձեցէք բնական ակնոցով դիտել բարդոյթները: Բարդոյթը կրնայ արդիւնք ըլլալ վախի, նախանձի, ուրիշին նմանելու հիւանդագին տենչի եւ այլն: Ծնողները կարեւոր գործօն կը համարուին մանուկի գիտակցութեան ձեւաւորման մէջ: Փոքրիկին յարաբերութիւնը իր մօր հետ, օրինակ, հիմք կրնայ դառնալ ընդհանրապէս կանանց հետ անոր հետագայ յարաբերութեան ձեւաւորումին: Անոր բնակարանը, ընտանեկան միջավայրը, հօր խառնուածքն ու յարաբերութիւնը ուղղակիօրէն կ’ազդեն իր հետագայ յարաբերութիւններուն վրայ: Սակայն այս ամէնը կարելի է փոխել:

Պայմաններ Մի՛ Ճշդէք
Պէտք չէ նախօրօք պայմաններ ճշդել մարդոց հետ յարաբերելու համար: Փորձեցէք անմիջականօրէն ընտրել ձեր բարեկամները, դուք ղեկավարեցէք ձեր յարաբերութիւնները եւ զանոնք բարելաւելու համար ամէն հնարքի դիմեցէք անձամբ, առանց այլ կողմերու միջնորդութեան:


Ընդունեցէք ձեր լաւ եւ թերի կողմերը

Ինքնագիտակցութիւնը ինքնավստահութեան հիմնական երաշխիքն է: Եթէ դուք ձեզ նուաստացնէք, մարդիկ ալ ձեզ կը նուաստանենց՝ գործի, ընկերային շրջանակի մէջ, կամ առօրեայ ձեր շփումներուն ընթացքին: Ոչ ոք կրնայ ձեզ անախորժ կացութեան մատնել առանց ձեր թոյլտուութեան: Միւս կողմէ, մի՛ փորձէք արհամարհել ոեւէ մէկը, իւրաքանչիւր մարդ արժէք է ինքնին, ինչպիսի մակարդակ ալ ունենայ ան: Ուստի յարգեցէք, որ յարգուիք:
Գնահատեցէք ձեր ունեցածը
Ինչո՞ւ յաճախ չենք գնահատեր մեր ունեցածը: Եթէ ունինք տուն, աշխատանք, մտերիմներ, կարելիութիւններ, ուրեմն գնահատենք այս բոլորը եւ ըստայնմ մշակենք մեր յարաբերութիւնները գործի թէ ընկերային միջավայրի մէջ: Ինչու՞ պէտք է կորսնցնենք մեր ոտքերը, որպէսզի հասկնանք, թէ կարելի է վազել: Եւ ընդհանրապէս ինչո՛ւ պէտք է կորսնցնենք որեւէ բան կամ ոեւէ բարեկամ եւ ըստայնմ ողբանք անոնց կորուստը: Եթէ գնահատենք մեր ունեցածը, չենք կորսըն-ցներ զայն:

Անկեղծ եղէք


Երջանկութիւնը անկեղծութիւն է: Պէտք չէ դերասանութիւն խաղալ, դիմակներ կրել կեանքի մէջ: Նախանձը տգիտութեան արդիւնք է, նմանակելը՝ անկարողութեան: Օգնեցէք մարդոց առանց ակնկալութեան, արտայայտեցէք ձեր սէրը, զայրոյթը, դժգոհութիւնը, անհամաձայնութիւնը՝ առանց վերապահութեան, անկեղծօրէն: Միայն անկեղծ ըլլալով ուրախ եւ անկաշկանդ կեանք պիտի ապրիք՝ զերծ մնալով բարդոյթներէ:


Որեւէ բանի հասնելու համար, պէտք է ժամանակ տրամադրել ու աշխատիլ


Ձեր իղձերը իրականութիւն կը դառնան եթէ ժամանակ յատկացնենք զանոնք իրականութեան վերածելու: Ծուլութեան գերին մի դառնաք, ցանկալի որեւէ նուաճում աշխատանքով կ’իրականանայ:
Տեւաբար յիշեցէք, որ բարդոյթներ գոյութիւն չունին: Իւրաքանչիւր անձ իւրայատուկ է: Անհրաժեշտ է, որ տեսնենք մեր իւրայատկութիւնը ու զարգացնենք զայն՝ աշխատանքով:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.