ՄԻ՛ ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏԷՔ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ

0

Պետութեան մը խորհրդանիշերը մէկէ աւելի անգամներ քննարկումի առարկայ դարձնելը հաւանաբար մեր երկրի պետական կարգ մը այրերուն յատուկ գործելաոճն է: Գործելաոճ մը, որ իրականութեան մէջ պատմութիւնն ու պատմական անկիւնադարձային դէպքերը անկողմնակալօրէն արժեւորելու թերութեան մը կամ ընդհանրապէս պատմութեան մանրամասնութիւններուն անտեղեակ ըլլալու ափսոսալի իրականութեան մը մասին կը խօսի: Անցեալը ուրանալու եւ նորարարութեան պատրուակով ազգային եւ պետական մեր արժէքները նսեմացնելու այս մոլուցքը այլապէս ինչպէ՞ս կարելի է բացատրել:
Ինչպէ՞ս կարելի է բացատրել 600 տարուան ստրկութենէն ետք կերտուած անկախ պետութեան մը օրհներգին մէջ գեղարուեստական թերիներու որոնումը ու նման պատրուակով մը զայն նսեմացնելու եւ մէկ այլ՝ Սովետական Հայաստանի բարեփոխուած օրհներգով փոխարինելու կարճատեսութիւնը: Օրհներգը երկրի մը արուեստի մակարդակի՞ն չափանիշն է, թէ անկախութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած ու պետութիւն կերտած հերոսներուն սխրանքին: Միթէ՞ սովետի ազդեցութենէն ու տրամաբանութենէն չենք ձերբազատուած տակաւին:
Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգը անկախութեան պայքարին դրոշմը կրող ժառանգութիւն է, այդ պայքարը յաւերժացնող ոգի է ու խոստում։ Այդ ոգին է, որ կը միացնէ մեզ, աշխարհի որ անկիւնն ալ գտնուինք:
Ուստի անընդունելի են բոլոր այն ապարդիւն փորձերը, որոնք կը միտին պարպել օրհներգը իր էութենէն եւ ներկայացնել զայն որպէս սոսկ գեղարուեստական ստեղծագործութիւն:
Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան կերտման տարիներուն ժողովուրդին ձգտումները արտայայտող «Մեր Հայրենիք»ը ներշնչեց ազատագրական պայքարի ռահվիրաները Վանէն մինչեւ Սարդարապատ ու Երեւան, որուն իբրեւ արդիւնք Հայաստանի առաջին խորհրդարանին քաղաքական որոշումով ան երկրին օրհներգը դարձաւ: Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, օրհներգը ներշնչման աղբիւրը հանդիսացաւ սփիւռքահայ սերունդներուն, որոնք 70 տարի պահեցին զայն մասունքի պէս, մինչեւ Հայաստանի վերանկախացումը: Այդ տարիներուն էր նաեւ, որ հարիւրաւոր ազատամարտիկներ Արցախը ազատագրելու փութացին «Մեր Հայրենիք»ը երգելով:
Պատմական այս զարգացումներուն կշռոյթով կը սահմանուի օրհներգին արժէքը:
Եռագոյն դրօշն ու Հայաստանի օրհներգը այն խորհրդանիշերն են, որոնք կը միացնեն հայութիւնը իր գաղափարական, յարանուանական, ընկերային տարբերութիւններով հանդերձ: Մեր ազգային միասնութեան խորհրդանիշերն են անոնք:
Միթէ միասնութեան խորհրդանի՞շ մըն ալ հարցականի տակ դնելու մտադրութիւն կայ ոմանց մօտ, թէ պարզապէս հայկական լրատուադաշտը զբաղեցնելու համար շինծու օրակարգ ստեղծելու հերթական փորձ մըն է, որ միայն պառակտումի կրնայ առաջնորդել մեր ժողովուրդը, զինք Նոր Հայաստանի կերտումով դրական շրջադարձի մը առաջնորդելու փոխարէն:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.