ԱՆԿԵՂԾ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. (1- ԽՐԱՏՆԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ)

0

-Ի՞նչ ընեմ այս աշակերտներուն : Մէկ տարիէ ի վեր իրենց կարգ ու կանոն կը սորվեցնեմ, չեն հասկնար:
-Փորձէ՛ նոր ձեւեր որդեգրել:
-Ի՞նչ նոր ձեւեր: Բոլոր ձեւերն ալ փորձեցի, բայց՝ անօգուտ: Անկարելի է կարգ ու կանոն սորվեցնել իրենց:
-Անկարելի բան չկայ:Ամէն ինչ կարելի է, բայց ժամանակի կը կարօտի:
-Ժամանակի՞:
-Այո՛, ժամանակի, այսինքն անհրաժեշտ է մեծ համբերութիւն եւ յարատեւութիւն: Եթէ ամէն ինչ որ գիտես փորձեցիր իրենց հետ եւ բան չմնաց՝ աշակերտներէն սորվէ:
-Աշակերտներէ՞ն:
-Այո՛, աշակերտներէն: Ի՞նչ որ կ’ուզեն՝ ա՛յն ըրէ եւ կը յաջողիս:
-Իրա՞ւ կ’ըսես:

Պետօ Գարայեան
Ժ. Կարգ (2015-2016 տարեշրջան)
(Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց  Ճեմարան)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.