ԱՆԿԵՂԾ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. (2- ՀԱՍԿՑՈՂԻՆ՝ ՇԱՏ ԲԱՐԵՒ)

0

-Տե՛ս այս գորգը, ինչքա՜ն հին կ’երեւի:
-Մէկ վայրկեան … Ասիկա իմ գորգն է:
-Ինչպէ՞ս քուկդ կ’ըլլայ, երբ տունդ երկու թաղ հեռու է այստեղէն:
-Այս գորգը իմն է:
-Ի՞նչ կ’ըսես:
-Շո՛ւտ, վրայի ապրանքները վերցո՛ւր, որ տուն տանիմ:
-Բայց ես չեմ հասկնար, թէ գորգդ հոս ինչպէ՞ս հասաւ:
-Այս գորգը կրնայ թռչիլ. եւ շատ կը սիրէ պտտիլ:
-Թերեւս դրացիներէն մէկունն է: Համբերէ, հարցնենք:
-Պէտք չկայ: Նայէ՛ գորգին տակ եւ անունս կարուած կը գտնես հոն:
-Ամա՜, ես գլխու ցաւ չեմ ուզեր: Ա՛ռ այս թռչող գորգդ եւ ետ մի՛ վերադառնար հոս: Ուշադի՛ր եղիր, որ խելքդ ալ չթռցնես:
-Աւելի լաւ է խելքս թռցնեմ ՝ քան ուրիշին սեփականութիւնը:

Հրանդ Պէօճիկեան
Ժ. Կարգ (2015-2016 տարեշրջան)
(Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց  Ճեմարան)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.