ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱԽՍ` ՆՈՐ ԱՌԵՒՏՈՒՐ ՍԿՍՈՂՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

0

ՀՅԴ Բիւրոյի տնտեսական հետազօտութիւններու գրասենեակի պատասխանատու, տնտեսագէտ Սուրէն Պարսեան դիմատետրի իր էջին վրայ գրառումով նոր առեւտուր սկսողներուն կը տեղեկացնէ լրացուցիչ ծախսերուն մասին: Ան յատկապէս կը գրէ.
«Յարգելի փոքր եւ միջին առեւտուրի ներկայացուցիչներ, արդէն լսած կ’ըլլաք, որ կառավարութիւնը պիտի տրամադրէ նոր սերունդի ՀԴՄ-ները 60 000 ՀՀ դրամով` նախկին 160 000 ՀՀ դրամի փոխարէն: Այսինքն՝ մօտ 25 000 տնտեսվարողներ կրնան ստանալ պետական աջակցութիւն. ատիկա պետական պիւտճէի՝ ՀՀ հարկատուներու համար կ՚արժէ 2-2,5 միլիառ ՀՀ դրամ: միեւնոյն ատեն 1 Յունուար 2019-էն ետք ստեղծուող փոքր առեւտուրով զբաղողները պէտք է տեղեակ ըլլան, որ անոնց համար նոր սերունդի ՀԴՄ-ներու գինը պիտի ըլլայ 160 000 ՀՀ դրամ եւ ոչ՝ 60 000: Այսինքն՝ պետական 100 000 ՀՀ դրամի աջակցութենէն կրնան օգտուիլ միայն այն առեւտուրով զբաղողները, որոնք 2018-ի ընթացքին գրանցուած են, իսկ 1 Յունուար 2019-էն ետք հիմնադրուած բոլոր Ա/Ձ-ները, կազմակերպութիւնները նոր սերունդի ՀԴՄ-ներ ձեռք կը բերեն 160 000 ՀՀ դրամով, ինչ որ, անշուշտ, լրացուցիչ ծախս է նոր առեւտուրի համար եւ մրցակցային առաւելութիւն՝ հիներուն համար։
Ի դէպ, տարեկան կը բացուի 10-12.000 նոր առեւտուր, որոնց գերակշռող մասը փոքր ու գերփոքր է: Հետեւաբար, նոր կազմակերպութիւն բանալէ առաջ լաւ մտածեցէք, կատարեցէք հաշուարկ. արդեօք նպատակայարմար է նոր կազմակերպութիւն բանալ, թէ հին կազմակերպութիւն մը ձեռք բերել»:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.