ՈՍԿԵՀԱՏ

0

Շատ հաճելի է մանկութեանս օրերը վերյիշել երկու մեծ մայրերուս պատմածներուն ընմէջէն՝ ոչ թէ ծնողքիս։
Հակառակ շատ լալկան եղած ըլլալուս, մեծ մայրերս գովասանքով կ’արտայայտուին իմ մասին։ Մինչդեռ ծնողքս միշտ գանգատելով կը յիշէ լացս դադրեցնելու համար մինչեւ լուսաբաց զիս օրօրելը։
Երկարատեւ լաց ու կոծս, սակայն, հաճելի կը թուէր մեծ մայրերուս։
Մեծ հայրս առաջարկած էր զիս՝ առաջին թոռնիկին, Ոսկեհատ անուանել։ Բարեբախտաբար մեծ մայրս Սեսիլ անունը պնդած էր, այլապէս Ոսկեհատ մը պիտի ըլլայի։ Մայրս Սանան անունը առաջարկած էր, հայրս ալ որպէսզի զիս պանան կանչելով ծաղր ու ծանակի առարկայ չդարձնեն, մերժած էր այդ անունը։
Իսկապէս արժէքաւոր եմ եղեր՝ փաստօրէն անուանս համար այսքա՜ն վէճեր եղած են՝ նախքան լոյս աշխարհ գալս։

Սեսիլ Պազարպաշեան
ԺԱ. կարգ
Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.