ԿԵԱՆՔԻՆ ԴՊՐՈՑԸ

0

Մայր բառը ընդամէնը չորս տառերէ կը բաղկանայ։ Այդ տառերը համախմբուելով կեանքին իմաստը կը կազմեն։
Մայրս գանձատունն է սիրոյ, գուրգուրանքի, մայրական խրատներու եւ գիտելիքներու։ Մայրս կեանքիս ջահակիրն է, որ կը լուսաւորէ գալիք օրերս։
Այս բոլորը իմանալով հանդերձ, մերթ ընդ մերթ կ’ընդվզիմ, կը տարակուսիմ՝ ենթարկուի՞մ մօրս, թէ՝ ոչ։ Կ’ուզեմ բոլոր ըսածները բառ առ բառ կիրարկել, բայց եւ այնպէս չեմ համոզուիր։ Շրջան մը վերջ փորձառութիւնս կը յուշէ, որ մայրս իրաւացի էր։
Դպրոցական միջավայրիս մէջ ամէն օր «նոր ու գեղեցիկ» անակնկալներու կը հանդիպիմ։ Մայրս կ’ըսէ. «ինչ որ ալ պատահի, դուն եղիր բոլորին բարեկամը, այսինքն՝ միայն բարին կամեցողը, միեւնոյն ժամանակ պատրաստ եղիր յուսախաբ դառնալու, նոյնիսկ այն անձերէն, որոնց կատարելապէս վստահած էիր»։
Բարեկամը պէտք է ըլլայ այն անձը, որ քեզ կ’ընդունի բոլոր թերութիւններովդ ։ Ամենալաւ բարեկամը գիրքն է, կը կարծեմ, որովհետեւ ան կու տայ առանց փոխարէնը բան մը ակնկալելու։
Մեծերը յաճախ կը կրկնեն, թէ «Կեանքը անարդար է»,. բայց ես չեմ համոզուիր ու կը շեշտեմ, որ կեանքը անարդար չէ, այլ մարդ արարածը երբեմն անզօր մնալով իր դժուարութիւններուն դիմաց, կեանքը անարդար կը համարէ։
Վերջապէս փորձառութենէս մեկնելով կը հասնիմ այն եզրակացութեան, որ ինչ ալ ըլլան դժուարութիւնները, երբեմն զանոնք յաղթահարելու համար պէտք է կուլ տալ «անզգամութեան դեղը»։

Աննա Սաղպազարեան
Ը. կարգ
Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.