ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՈՒԽՏԻՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0

Հայ ազգը որքան իրաւամբ կը պարծենայ, աշխարքի մէջ քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօնք ընդունող առաջին ազգը ըլլալուն համար,նոյնքան ալ կը պարծենայ Վարդանանց յիշատակով, որովհետեւ ինք եղաւ առաջին ժողովուրդը, որ ազգովին մարտնչեցաւ խղճի եւ կրօնքի ազատութեան համար:
Դժուար թէ գտնուի հայ մը, որ անտեղեակ ըլլայ կամ լսած չըլլայ Վարդան Մամիկոնեանի եւ Աւարայրի Ճակատամարտին մասին: Երկու անուններ, որոնք դարձած են հայ ժողովուրդի հերոսութեան եւ հայրենիքի ճակատագրական պահերուն ազգովին համախմբումի խորհըրդանիշեր:
Մխիթարեան վարժարանի մեծ ընտանիքը, հաւաատարիմ մնալով Վարդանի եւ անոր քաջ նիզակակիցներու ուխտին, 27 Փետրուար 2019-ին, կէսօրուան ժամը 12:30-ին, Մխիթարեան վանքի մատրան մէջ գեղարուեստական կոկիկ յայտագիրով մը յիշատակեց Վարդանանց տօնը:
Աշակերտական ձեռնարկը սկսաւ «Տէրունական Աղօթք»ով, ապա բացման խօսքով հանդէս եկան Զ. եւ Ը.կարգէն աշակերտներ: Անոնք նկատել տուին, որ սոյն հանդիսութիւնը ազգային ու եկեղեցական տօնակատարութեան կողքին, վերանորոգուելու առիթ մըն է:
Գեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ Ա.կարգի աշակերտներուն «Հայրենի Երկիր» քերթուածին արտասանութեամբ: Յուսադրիչ էր մանկական շրթներէն հայրենասիրական ապրումներուն արտացոլումը:
Այնուհետեւ Զ.կարգէն զոյգ մը աշակերտներ հաճելի առոգանութեամբ եւ հակիրճ ձեւով ներկայացուցին Աւարայրի Ճակատամարտին պատմութիւնը:
Երկրորդ դասարանէն խումբ մը աշակերտուհիներ ընթերցեցին Քաջն Վարդան Մամիկոնեանի խիզախութեան մասին գրութիւններ:
Գ.,Դ. ու Ե. կարգի աշակերտներըմեծ ոգեւորութեամբ արտասանեցին Գէորգ Պետիկեանի «ՎարդանՄամիկոնեան» բանաստեղծութիւնը, նուագակցութեամբ խումբ մը երաժշտասէր աշակերտներու (կիթառ եւ ուտ):
Այնուհետեւ վարժարանիս բոլոր կարգերը՝ մանկապարտէզէն միջնակարգ, քրիստոնէական հաւատքով միահամուռ երգեցին «Իմ Հայրենեաց Հոգի Վարդան» հայրենասիրական երգը:
Յաջորդաբար բեմ հրաւիրուեցան Զ., Է. եւ Ը.կարգերէն աշակերտներ՝ ընթերցելու Աւարայրի ճակատամարտի ականատես Եղիշէ Պատմիչի ձեռամբ արձանագրուած պատմական հետեւեալ նիւթերուն մասին ՝ «Նուարսակի Դաշնագիրը», «Նախարարները Տիզբոնի մէջ», «Հալածանք Քրիստոնէութեան Դէմ» եւ«Վասակի Դերը»:
Ը.կարգէն աշակերտուհի մը ասմունքեց Վահան Թէքէեանի «Խորհուրդ Վարդանանց»ը, կիթառի ընկերակցութեամբ խումբ մը աշակերտներու, որոնք հաճելի ներդաշնակութեամբ մը ներկայացուցին «Մենք Քաջ Վարդանի Տոհմէն Ենք» երգին երաժշտութիւնը:
Հանդիսութիւնը եզրափակուեցաւ աշուղ Ջիւանիի «Աւարայրի Դաշտը» խմբային ոգեշնչող երգով: Աշակերտներուն երգեցողութիւնը ազդեցիկ էր: Անոնք էին Քաջ Վարդանի ջահակիրները, որոնք արտասանուած իւրաքանչիւր բառով վերանորոգեցին հաւատքի ու հայրենեաց անմեռ ուխտը:
Վստահ ենք, այդ օր երկինքէն առատ օրհնութիւն տեղաց իւրաքանչիւր հայ ուխտաւորի վրայ:
«ԱՒԱՐԱՅՐՈՎ ՄԵՐ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ ԴԱՐՁԱՒ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲՆԱԿ:
ԱՒԱՐԱՅՐՈՎ ՀԱՅԿԻ ԵՐԿԻՐԸ ԴԱՐՁԱՒ ԱՆՊԱՐՏԵԼԻ ԵՒ ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ…»
Մեր ժառանգած հայկական ինքնութիւնը պարտինք արժանաբար փոխանցել նորահաս սերունդներուն:

Ալին Բանոյեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.