ԲԵՐԴ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀՆԱԳՈՅՆ ԽՄԲԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂ

0

Բերդը Հայաստանի զանազան գաւառներուն մէջ կոչուած է տարբեր անուններով «բոռ», «կտրոցի», «բերդ», բոլոր պարագաներուն ալ, սակայն, խաղին էութիւնը նոյնը եղած է՝ կանոններու որոշակի փոփոխութեամբ։ Խաղին կը մասնակցին 10-16 հոգիէ բաղկացած 2 խումբեր։ վիճակահանութեամբ խումբերէն մէկը կը դառնայ յարձակող, միւսը՝ «բերդը» պաշտպանող («բերդը» հրապարակի կեդրոնը դրուած սալաքար է): Յարձակողները կը ձգտին գրաւել «բերդը», իսկ բերդապահները (պաշտպանները)՝ հարուածել բոլոր յարձակողներուն՝ ձեռք բերելով յարձակող խումբ դառնալու իրաւունք։ Եթէ յարձակողներէն ոեւէ մէկը յաջողի ճեղքել պաշտպաններուն շղթան՝ ոտքը դնել սալաքարին, ապա «բերդը» գրաւուած կը համարուի, եւ խումբը կէտ կը շահի։ Եթէ բերդապահները յաջողին ձեռքով հարուածել յարձակողներէն ոեւէ մէկուն, վերջինս դուրս կու գայ խաղէն։ Յաղթող կը համարուի աւելի շատ կէտեր արձանագրած խումբը։

Պատրաստեց
Պետիկ Աշոտեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.