ՍԷՐ ԻՄ

0

Կը սիրեմ քեզ, սէ՛ր իմ անգին,
Ինչպէս վարդ մը, որ փուշ չունի,
Չկամ, չկամ առանց քեզի,
Դուն բուրաւէտ, սէ՛ր իմ անգին:

Լուռ ես եթէ՝ աչքերուդ մէջ
Հոգիդ կ’երգէ, անբառ, բարի,
Քեզ կ’ունկնդրեմ սիրով անվերջ,
Քեզմով կեանքս երգով կ’ապրի:

Մինչ կը ժպտիս, նայուածքդ հուր,
Զիս կը գերէ գորովալի,
Երբ մօտս ես չեմ ըսեր, ո՞ւր
Կեանքը զիս պիտի տանի:

ժէնի Փիլաւճեան
Քեսապի Ազգ.Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարան
ԺԱ. ԿԱՐԳ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.