ՄԱՅՐՍ

0

Աչքերս բացի, զոյգ արեւ տեսայ,
Մէկը՝ հեռաւոր միւսը՝ շատ մօտիկ,
Մայրս ինձ համար է պզտիկ աստուած
Եւ հրեշտակային ոգի սրբացած:
Մայրս կեանքիս մէջ բացուած ճեմարան,
Զիս միշտ պաշտպանող անխորտակ վահան:
Փափուկ ափերով կու տաս ինձ թեւեր,
Որ որդիդ հասնի, եթեր, տիեզերք ,
Մա՜յր՝ հրեշտակ-ոգի, մարմնեղէն կերպար,
Անհուն սիրով լի, գգուանք անսպառ,
Անճար օրերուս դուն անխարդախ ճար,
Դուն կեանքիս արեւ, միշտ ջերմ ու պայծառ:

Պայքար Ղազարեան
ԺԲ. կարգ  (2013)Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարան
(Պայքար Ղազարեանը այս տարի մաս կազմեց  Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարանի ուսուցչական կազմին:)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.