ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

0

Հայաստան Աշխարհի մէջ Քրիստոսի լոյսը տարածող Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ հայրապետը արժանաւորապէս կը կոչուի մեր հաւատքի հայրը։ Բազմաչարչար սուրբը տանջանքներու ենթարկուեցաւ, անբացատրելի վիշտեր կրեց, նեղութեանց մէջ համբերեց, աստուածային միջամտութեամբ մահաստուեր ձորէն անվախ քալեց եւ յաղթական երթով ողջ հայութեան փրկութեան Աւետիսը յայտնեց։ Ան հաւատքի ախոյեան հանդիսացաւ։
Հայ Առաքելական եկեղեցին երկիւղած բարեպաշտութեամբ կը պատուէ մեծ հայրապետը, որուն շնորհիւ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը պետական կրօնք հռչակուեցաւ։
Հայ եկեղեցին կը պանծացնէ նաեւ «Մուտն ի Վիրապի» յիշատակը, որ նախանշանն էր հայոց հոգեւոր արթնութեան եւ փրկութեան։
Արդարեւ, Կիրակի, 7 Ապրիլ 2019-ին, Հալէպի Նոր Գիւղի շրջանը գտնուող Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, Մեծ Պահոց «Գալստեան» Կիրակի օրը, հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ մատուցուեցաւ։ «Մուտն ի Վիրապ»ի օրհնաբեր յիշատակին առիթով հաւատացեալներ համախմբուած էին Ս. Լուսաւորիչի մշտավառ կանթեղը դառնալու ակնկալութեամբ։
Օրուան պատարագիչն էր Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեան։ Ներկայ էին հոգեւոր հայրեր, Ազգ. Վարչութեան ներկայացուցիչներ եւ ուխտաւորներու խուռներամ բազմութիւն։ Խօսուն էր երկիւղած պաշտամունքի պատկերը։ Հոգեզմայլ մթնոլորտը իր տիրական ազդեցութիւնը ունէր։ Եկեղեցին դադրած էր քարեղէն կառոյց ըլլալէ, բոլորը անշշուկ կը հետեւէին արարողութեան՝ ականջ տալով շարականներու երգեցողութեան։ Ձայնային ելեւէջները հոգեգրաւ առոգանութեամբ ջերմ աղօթք, սրբաբոյր աղաչանք եւ սրտաբուխ մաղթանք վերառաքելու կը հրաւիրէին։
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը քարոզին բնաբան ընտրած էր Միքիէ մարգարէէն (Միքիէ 7.7,10), զայն համեմատելով օրուան խորհուրդին՝ Ս. Գրիգոր «երկրորդ» լուսաւորիչի Խոր Վիրապ կեցութեան ու ակնկալութեան հետ։ Իր խօսքի ընթացքին ան մասնաւորեց Տիրոջ յուսալու եւ յոյսի կենսական կարեւորութիւնը մարդու կեանքին մէջ։ Յոյսի ճամբով հաւատացեալը ամրօրէն կառչած կը մնայ Աստուծոյ։ Սրբազան հայրը ըսաւ. «Յոյսը զգացական հոգեվիճակ մը, մակերեսային մտայնութիւն մը կամ խաբուսիկ պատկերացում մը չէ։ Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութեան լոյսին տակ, բացայայտ կերպով կը պարզուի թէ յոյսը ներքին ուժականութեան աղբիւրն է։ Երկնային առաքինութիւն է, որ գերբնական ներգործութեամբ մեզ կþօժտէ տոկալու կարողականութեամբ։ Աստուծոյ բարի կամքին յանձնուելու համար հարկ է յոյս ունենալ եւ յոյսով ապրիլ, այլապէս ենթական կը դառնայ եսակեդրոն իր հաշիւներուն մէջ, որոնք զինք տխուր եւ կործանարար վախճանի կը հասցնեն։ Այս է ներկայ արագընթաց աշխարհի իրավիճակը։ Յոյս ունեցողը գիտէ սպասել եւ համբերել. Աստուծոյ խոստումներուն կատարումը տեսնելով՝ իրողապէս։ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրապետի «Չարչարանաց եւ Մուտն Ի Վիրապն» յիշատակին առիթով յոյսի ամբողջական եւ վաւերական իմաստին մասին կը մտածենք, առանց որուն մութ է մեր ճանապարհը եւ աննպատակ են մեր մշակած ծրագրերը։ Ուրեմն, եկէք յոյսով նորոգուինք, որպէսզի լուսաւոր ներկայութեամբ ծառայենք եւ գործակցինք միասնաբար ու միասիրտ Աստուծոյ փառքին, Հայ եկեղեցւոյ պայծառութեան ի խնդիր։ Վերջապէս, առաքեալը կը հաստատէ, որ «յոյսը մարդս ամօթով չի ձգեր», որովհետեւ «մեր յոյսը Քրիստոսն է»։ Ուստի, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին ուղիով ընթանանք, Հոգիով սպառազինուինք չարին դէմ մեր պայքարին մէջ, Տիրոջ զօրութեամբ յաղթանակ կերտելու վճռակամութեամբ»։
Աւարտին սրբազան հայրը հրաժեշտի խօսք արտասանեց, խրախուսիչ ու գօտեպնդող, աղօթախառն յուզականութեամբ յատկանշուած եւ որպէս յոյսի շողեր՝ ներկաներուն ձօնուած։
Յետ Ս. եւ Անմահ Պատարագին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, որմէ ետք դպրաց դասէն կազմուած շքեղ թափօրը «Ուրախ Լեր» երգեցողութեամբ ուղղուեցաւ շրջափակ։ Հաւատացեալները ջերմեռանդութեամբ սրբազան հօր օրհնութիւնը ստացան։ Ապա հնչեց «Կիլիկիա» մաղթերգը։
«Պահպանիչ» աղօթքով աւարտին հասաւ հոգեպարար արարողութիւնը։
Թող Լուսաւորիչ Հայրապետին յաղթաբեր երթը ընդմիշտ խօսուն մնայ, որպէսզի խաչի ճանապարհէն քալենք՝ յարութեան յոյսով։

Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.