ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ

0

Ծաղկազարդը այն տօներէն է, որոնց առիթով մեր եկեղեցիները հաւատացեալներու խուռներամ բազմութեամբ կը լեցուին ու մանուկներ ճերմակ հագուստներով ու գեղազարդ մոմերով, անմեղութեան, յոյսի ու խաղաղութեան խորհուրդները կը մարմնաւորեն:
Ծաղկազարդը կը յիշատակուի Մեծ Պահքի վերջին Կիրակին եւ կը խորհրդանշէ Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:
Ծաղկազարդի տօնը հայերուն համար սիրուած տօն է, որովհետեւ ծառին խորհուրդը, մասնաւորաբար Կենաց Ծառին խորհուրդը, բնութեան եւ զարթօնքի նուիրուած տօներուն նախահիմքը կը կազմէ:
Ծաղկազարդը կը կոչուի նաեւ Ծառզարդար,Ծառկոտրունք:
Ծաղկազարդի ծառը ձիթենին է: Ժամանակին պայման էր, որ Ծաղկազարդի ձիթենին ծաղկած ըլլար, ունենար պայծառ տեսք, երեխայի պէս պճլտուն աչուկներ, որովհետեւ անիկա կը նկատուէր բերքառատութեան ու լիութեան ակնաղբիւր, անսպառ ակունք: Պայման էր նաեւ որ եկեղեցի բերուած ձիթենիին խոշոր ճիւղերը ըլլային բարեձեւ, սաղարթախիտ եւ միատեղ կապուելով առնէին ամբողջական ծառի մը կերպարանքը:
Ծաղկազարդի օրը առաւօտեան կը կատարուի ժամերգութիւն եւ Անդաստանի կարգ, որմէ ետք օրհնուած ճիւղերը կը բաժնուին հաւատացեալ ժողովուրդին: Անդաստանի արարողութեամբ կ’օրհնուին աշխարհի չորս կողմերը:
Ծաղկազարդի երեկոյեան կը կատարուի Դռնբացէքի արարողութիւնը, որուն ընթացքին, «Բաց մեզ, Տէ՜ր զդուռն ողորմութեան» շարականի երգեցողութեամբ կը բացուին եկեղեցիներու խորաններուն վարագոյրները՝ խորհրդանշելով Տիրոջ երկրորդ գալուստը, աշխարհի վախճանը եւ Վերջին դատաստանը։ Ժամանակին այս արարողութիւնը կը կատարուէր եկեղեցւոյ փակ դրան դիմաց։
Ժամանակին, երբ հաւատացեալները եկեղեցիէն դուրս կ’ելլէին, նախ իրենց կուրծքին վրայ կ’ամրացնէին օրհնեալ ձիթենիին տերեւներով կազմուած փոքրիկ խաչեր:
Ապա անոնք իրենց ձեռքին մէջ մնացած ճիւղերը սուրբ մասունքի պէս կը համբուրէին ու տուն կը տանէին եւ զանոնք մաս-մաս կը տեղադրէին իրենց ուտեստեղէնի հսկայ սնտուկներուն մէջ, որոնք լեցուած կ’ըլլային հացահատիկի եւ ընդեղէնի պաշարներով: Այդ ճիւղերէն կը զետեղէին նաեւ ձէթի կարասներուն ու թիթեղներուն մէջ: Դրուած ճիւղերը իրենց տեղերը կը մնային մինչեւ յաջորդ Ծաղկազարդ, մինչեւ որ հիները նորերով փոխարինուէին, իսկ մեծկակ ճիւղ մը կը կախէին դուռին վրայ՝ իբրեւ չարախափան դրասանգ:
Ծաղկազարդի ծառին փայտէ մասերը կը վառէին՝ անոր ծուխով վանելու համար հիւանդներուն ախտերը եւ մանուկներէն հեռու պահելու փորձանքները:
Այս տարի եւս Հայ Առաքելական եկեղեցին 14 Մարտին պիտի յիշատակեն Ծաղկազարդի տօնը:
Գեղեցիկ կերպով զարդարուած է արդէն Հալէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցին, մուտքի հսկայ դրան վրայ զետեղուած են լայն ճիւղեր: Եկեղեցւոյ Տիկնաց Յանձնախումբը պատրաստած է ճերմակ երիզներով զարդարուած գոյնզգոյն թիւլերով երկար մոմեր: Իւրաքանչիւր փոքրիկ կը փափաքի ունենալ մոմ մը եւ մեծ ուրախութեամբ պահել զայն իր ձեռքին մէջ, իսկ երիտասարդուհիները, ձմրան հագուստներէն ձերբազատած, աւելի թեթեւ եւ աւելի վայելուչ հագուստներով կը ներկայանան եկեղեցի՝ խաղաղ ու բարգաւաճ օրեր դիմաւորելու հաւատքով:
Ազգային ծիսական-եկեղեցական այս լուսաւոր մէկտեղումին մասնակից դառնանք սիրով ու պատասխանատուութեամբ:

Սոնա Տէր Պօղոսեան-Տարաքճեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.