ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՆԱՆԱՍ

0

Մեր ընտանիքին երիցագոյն անդամն է, հօրս հօրաքոյրը ՝ Սիրանոյշ նանան: Կեանքի դժուարութիւնները դիմագրաւած եւ միշտ պայքարած է  88-ամեայ նանաս: Սպիտակահեր, հայեացքով խոհուն, բարձրահասակ, բայց  որպէս խորհրդանիշ իր անընդհատ հոգատարութեան՝ կուզութիւն ունի ուսերուն, կարծէք շալկած է աշխարհը եւ կ’երթայ… ինչպէս կ’որակէ Պարոյր Սեւակ: Ուսանած  եւ աշխատած է: Կեանքը երբեք չէ վատնած անձուկ մտածումներով: Աշխատանքը պաշտած ու սիրած, ծուլութիւնը չէ ճանչցած դեռ մինչեւ օրս: Գիտէ արժեւորել առաքինութիւններ եւ դատապարտել ախտեր: Որքան գոհունակ  է  ու  ոչինչ պահանջող, նոյնքան ծարաւն ու քաղցը ունի նորանոր գիտելիքի: Չէ ամուսնացած, ու զաւակներ չէ ունեցած, բայց ամբողջ ընտանիքը իր զաւակներն ենք, եւ ինք՝ մեր հարազատ, հոգատար  մեծ մայրը: Իր պատկերը հիասքանչ է, երբ կը նստի խորհրդաւոր բազկաթոռին վրայ՝ ձեռքին օրաթերթ, Աւետարան կամ որեւէ գիրք: Հաստ ոսպնեակներուն մէջէն աչքերը յառած կը մնան թուղթին: Հազուադէպ պահեր յոգնութեան նշան ցոյց կու տայ, բայց երբեք՝ ձանձրոյթի։ Իր կեցուածքը զիս կը մղէ իրմով զմայլելու միայն: Խոր ծերութեան մէջ տակաւին ուսումնատենչ է. միշտ այդպէս եղած է: Իր փոքրիկ վայրէն կը դիտէ աշխարհը, անոր բոլոր իրադարձութիւններն ու պատահարները՝ քաղաքականէն մշակութայինը: Ընտանիքի բոլոր անդամներով կը հետաքրքրուի եւ կը մտահոգուի, բայց ինք ժուժկալութեամբ կը մերժէ նոյնիսկ նուէրները, ըսելով՝ «Ես ունիմ, ինծի բան մըն ալ մի՛ բերէք»: Ամէն օր կ’արթըննայ արեւածագին հետ: Ամբողջ օրը կ’անցընէ կարդալով, կարդալով եւ կարդալով: Իմ սիրելի՜ նանաս …: Խելացի, զարգացած եւ աշխատասէր նանաս մարմնացած օրինակն է համբերութեան եւ յարատեւ պայքարի: Ինչպէս նաեւ խորհրդանիշն է հաւատքի եւ զոհաբերութեան:

Ցօղիկ Աշըգեան
ԺԱ. կարգ, 2012
Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարան


( Յ.Գ. Ցօղիկին Սիրանոյշ Նանան 95 տարեկան է հիմա: Ան թէեւ այլեւս իր տարիքին բերումով չի կրնար կարդալ, բայց գիր ու գրականութենէն, մշակոյթէն եւ գիտելիքէն հեռու չէ: Ան իր առօրեային իմացական մասը կը լեցնէ անգիր արտասանելով հայ գրականութենէն գոհարներ, «Առաւօտ Լուսոյ»ի բոլո՛ր համարները: Ականջակալները դրած, կ’ունկնդրէ զինք հետաքրքրող բաները: Սիրան Նանան Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ (իր օրով՝ վարժարան) Ճեմարանի երիցագոյն քանի մը նախկին աշակերտներէն մէկն է, 1939-ի շրջանաւարտներէն):

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.