ԿՈԼՖ

0

Կոլֆը

(անգլերէն.՝ golf) մարզախաղ մըն է, որ կը խաղցուի կանաչապատ դաշտի վրայ։

Խաղին կանոնները
Խաղին մասնակիցները կը ձգտին, 9-18 հաւասար մասերու բաժնուած դաշտին (91-546 մեթր) մրցուղիներուն վրայ մականով հարուածել գնդակին, զայն ուղղելով մրցուղիի վերջաւորութեան գտնուող փոսիկներուն մէջ։ Գնդակը փոսիկին մէջ նետող մարզիկը կը ստանայ մէկ կէտ։ Հանդիպումները տեղի կ’ունենան 18-36 կամ 72 կէտերու ամբողջացումով։
Կոլֆը միջազգային մարզաձեւ է։ Մասնագիտական կոլֆի մեծագոյն մրցաշարքերը աշխարհով մէկ պատկերասփիւռով կը ցուցադրուին։ Բազմաթիւ մարդիկ կը խաղան նաեւ սիրողական կոլֆ։ Խաղին նպատակն է յատուկ մականով այնպէս մը հարուածել փոքրիկ գնդակը, որ զայն գլորելով հասցնեն կանաչ մարգագետնին վրայ փորուած փոսիկին մէջ։ Խաղցողները կ’օգտագործեն մականներու հաւաքածոյ մը (մէկ խաղցողի համար 14)։ Իւրաքանչիւր փոսիկի համար խաղցողը կ’ընտրէ ամենայարմար մականը։ Կոլֆը կը խաղան երկու հոգիով, կամ՝ քանի մը զոյգով։ Կը յաղթէ այն խաղցողը կամ զոյգը, որ գնդակը փոսիկին մէջ կը գլորէ նուազագոյն հարուածներով։ Քանի մը փոսիկներով մրցամարտի պարագային մրցամարտի արդիւնքը կը հաշուուի իւրաքանչիւր փոսիկի գրաւումով առանձին-առանձին, եւ կը յաղթէ աւելի շատ փոսիկներ գրաւողը։ Առաջին հարուածին համար գնդակը կը դրուի քիչ մը բարձր հողի յատուկ հատուածին՝ պատուանդանին կամ նշագիծին վրայ։

Խաղին դաշտը
Կոլֆ խաղին դաշտը բաժնուած է 18 հաւասար մասերու՝ մրցուղիներու, որոնց վերջաւորութեան կը գտնուին փոսիկները։ Այդ 18 փոսիկներուն գրաւումը կը կազմէ խաղի 1 ռաունտը։ Իւրաքանչյիւր փոսիկի համար կը յատկացուի 3-5 հարուած։ 

Մրցաշարք
Կոլֆի խոշոր մրցաշարքերը սովորաբար տեղի կ’ունենան 4 օրուան ընթացքին։ Օրական 1 ռաունտ կը խաղան։

Պատրաստեց
Պետիկ Աշոտեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.