Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքը կը գուժեն Դամասկոսի մասնաճիւղի վաստակաշատ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական՝
ԵՂԲԱՅՐ ՄԱՅՔ ԹՈԳԱԹԼԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 19 Օգոստոս 2020-ին:
Եղբ. Մայք երկար տարիներ եղած է Դամասկոսի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ոտնագնդակի խումբի անդամ, հետագային եղած է մարզիչ եւ վարչութեան անդամ։
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան շարքերէն ներս մուտք գործած օրէն, ան նուիրաբար ծառայեց, բարձրացաւ եւ իր հետ բարձրացուց Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրեր եւ եղբայրներ։
Խունկ ու աղօթք կը բարձրացնենք հանգուցեալ եղբօր հոգիին խաղաղութեան համար։
Յիշատակը անթառամ պիտի մնայ մեր սրտերուն մէջ։