ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆ
Գիտական
Մասնակցողներ` 44
Յաջողած` 37
Յաջողութեան տոկոս` 84%
Մեղրի Ստեփանեան 2778
Սալբի Մաթէոսեան 2719
Սարին Պօղոսեան 2707
Մելինա Սաքայեան 2700
Վանայ Պարմաքսզեան 2689
Արտա Գալայճեան 2686
Արփի Գէորգեան 2670
Աննա Ապէճեան 2665
Սեդա Աշակերտեան 2636
Վանայ Արուշեան 2611
Մարի Ռոզ Խըլլօ 2592
Մարլի Պէրպէրեան 2589
Լիա Թրթրեան 2550
Յակոբ Մալճեան 2542
Վանայ Քէօշկէրեան 2539
Վանայ Փաթանեան 2521
Յակոբ ՄութաՖեան 2421
Սարգիս ՏէրԳրիգորեան 2393
Յակոբ Պարտաքճեան 2331
Լորիսա Մելքոնեան 2327
Բալիկ Հայրապետեան 2312
Սէրլի Հէքիմեան 2273
Մարիա Հէքիմեան 2214
Շիրակ Մաթասեան 2202
Արին Արթինեան 2200
Յովիկ Ագրապեան 2148
Նարինէ Գըվրեան 2085
Անդրանիկ Մալխասեան 2067
Ժոէլ Ղազալ ալ Պըր 2040
Սէրլի Թէնէքէճեան 2035
Հուրի Տէրմիրճեան 2009
Նազար Կիւլիւմեան 1947
Ռոզի Մարկոսեան 1880
Նանոր Պոտիկեան 1777
Փաթիլ Չոլաքեան 1766
Նաթալի Էլէյճեան 1690
Սիլվի Թէնէքէճեան 1663
Գրական
Մասնակցողներ` 14
Յաջողած` 13
Յաջողութեան տոկոս` 92.8%
Լոռա Հոմսի 2222
Աստղիկ Դանիէլեան 2144
Ներսէս Գալայճեան 2091
Սագօ Չագրեան 2018
Սեւան Թաթոյեան 1953
Ալին Սարգիսեան 1941
Կարպիս Նալպանտեան 1935
Յարութ Գլզի 1923
Նազարէթ Գապայեան 1917
Մեղրիկ Պաղտոյեան 1858
Գէորգ Շաթրեան 1827
Յովհաննէս Պէպէճեան 1805
Միհրան Ալաճաճեան 1573