Երկուշաբթի, 13 Սեպտեմբեր 2021-ին, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ Սուրիական Օդանաւային Ընկերութիւնը յայտարարեց, որ Սեպտեմբեր ամսուան ընթացքին շաբաթական յաւելեալ թռիչք մը տեղի պիտի ունենայ Դամասկոս-Քուէյթ-Դամասկոս, Երեքշաբթի 14 Սեպտեմբեր 2021-էն սկսեալ, ընդգրկելով 300 ճամբորդ։