ՀՅԴ Հանրային Կապերու Գրասենեակը 27 Հոկտեմբերին յայտարարած է, որ հրապարակի վրայ է Միքայէլ Վարանդեանի հեղինակած «Սիմոն Զաւարեան. Գծեր Իր Կեանքէն» հատորը նոյնութեամբ, այնպէս ինչպէս հրատարակուած է «Հայրենիք» (թիւ 4) Մատենաշարով 1927-ին: Կարդալու եւ անվճար ներբեռնելու համար՝ https://www.arfd.am/library/45615/