Երկուշաբթի, 22 Նոյեմբեր 2021-ին, Արաբական Լիկայի քարտուղարութենէն պաշտօնական աղբիւր մը «Արապի Ճատիտ» թերթին հաղորդեց, որ Սուրիան յառաջիկայ Մարտ ամսուն Ալճերիոյ մէջ տեղի ունենալիք Արաբական գագաթնաժողովին իր անդամակցութիւնը պիտի վերականգնէ։ Աղբիւրը յայտնեց, որ Ալճերիոյ ղեկավարութիւնը այլ պետութիւններու հետ Սուրիոյ գագաթնաժողովին հրաւիրելու շուրջ համաձայնոպթիւն գոյացուց, սակայն Քաթար առարկեց։ Աղբիւրին համաձայն, Արաբական Լիկային մէջ Սուրիոյ անդամակցութիւնը կասեցնելու որոշումը ամօթալի էր, միեւնոյն ժամանակ կը հակասէր 22 Մարտ1954-ին ստորագրուած Արաբական Լիկային պայմանագրութեան, որուն «8» թուակիր յօդուածը կը հաստատէ. «Արաբական Լիկայի իրաքանչիւր անդամ պետութիւն կը յարգէ միւս անդամ պետութեան իշխող համակարգը եւ իրաւասութիւն չունի զայն փոփոխութեան ենթարկելու որեւէ փորձ կատարելու»։ Իսկ «18» թուակիր յօդուածը կը հաստատէ. «Իւրաքանչիւր պետութիւն, որ «8» թուակիր յօդուածը չի գործադրեր՝ Արաբական Լիկայէն անջատուած կը համարուի անդամ պետութիւններուն քուէներուն մեծամասնութեամբ։» Սակայն 12 Նոյեմբեր 2011-ին, Քահիրէի մէջ Արաբական Լիկայի անդամ պետութիւնները արտակարգ գագաթնաժողով գումարեցին, որուն ընթացքին համաձայնեցան Արաբական Լիկային մէջ Սուրիոյ անդամակցութիւնը կասեցնել մինչեւ որ Սուրիան «Արաբական Նախաձեռնութեան» յօդուածները ամբողջութեամբ կատարէ, ինչ որ բոլորովին կը հակասէր Արաբական Լիկայի պայմանագիրին վերոյիշեալ երկու յօդուածներուն։ Աղբիւրը շեշտեց, որ Արաբական Լիկային մէջ Սուրիոյ անդամակցութեան կասեցման որոշումը քուէներու մեծամասնութեամբ տեղի չունեցաւ։ Օրուան քարտուղար Նապիլ Արապի յայտնեց, որ Սուրիոյ անդամակցութեան կասեցումը որոշուեցաւ 18 պետութիւններու քուէարկութեամբ, սակայն երեք պետութիւններ առարկութիւն ներկայացուցին որոշումին դէմ։ Անոնք էին՝ Սուրիա, Լիբանան եւ Եաման, իսկ Իրաք ձեռնպահ մնաց։ Իր կարգին Ալճերիոյ արտաքին գործոց նախարար Ռամթան Լմաամրա պատկերասփիւռային կայանի մը հետ ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին ըսաւ. «Ալճերիա աշխատանք կը տանի Արաբական Լիկային մէջ Սուրիոյ անդամակցութիւնը վերաշխուժացնելու գծով։ Ալճերիէ Սուրիոյ անդամաակցութեան կասեցման որոշումին յօժար չէր եւ կը հաւատայ, որ Սուրիոյ վերադարձը արաբական երկիրներուն կարելիութիւն պիտի տայ իրենց ներքին հարցերը լուծելու, այլ միջոցներու դիմելու փոխարէն»։