Բաղադրութիւն
 45 կ. Հոլանտական պանիր
1/2 քիլօ մանր լոլիկ
1/4 քիլօ կանաչ ձիթապտուղ
 Մէկ տրցակ եռանկիւն, աղի կրկնեփուկ ( կամ չիփս)
Կանաչ ծոթրին ,կամ այլ կանաչեղէնի տեսակ մը:
Պատրաստութիւն
Գեղեցիկ եւ լայն ափսէի մը կամ ամանի մը վրայ կարգով եւ ծառի տեսքով (Տես՝ նկարը) կը շարենք հաւասար խորանարդերու վերածուած հոլանտական պանիրը հորիզոնական ձեւով, երկու տարբեր շարքերով:
Ապա կը շարենք եռանկիւն կրկնեփուկները, գլուխը՝ դէպի վեր, անոնց կը յաջորդեն լոլիկները, ապա ձիթապտուղները: Այս գործողութիւնը կը կրկնենք երկու կամ երեք անգամ,  նուազեցնելով կամ աւելցնելով քանակը երկու կողմերէն: Ծառին կատարը կը տեղադրենք  երեք կրկնեփուկ: Ապա կանաչ ծոթրինի կամ այլ բոյսի մը տերեւներով կը զարդարենք կողմերը՝ ծառի տեսք տալու զանգուածին: