“Armeniatoday”._Սանկթ Փեթերպուրկի միջազգային տնտեսական համաժողովին (SPIEF, 15.06-18.06․2022), Հայաստանը մասնակցած է մեծ պատուիրակութեամբ։
SPIEF-2022-ին տնտեսութեան նախարար Վահան Քերոբեան ստորագրած է 2 յուշագիր՝ Տիւմէնի մարզի կառավարութեան հետ՝ գործակցութեան եւ Ռուսիոյ տնտեսական զարգացման նախարարութեան հետ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան ռազմավարական զարգացման կեդրոն ստեղծելու մասին։
Համաժողովի պատմութեան մէջ առաջին անգամ այս տարի Հայաստան , ՀՀ Տնտեսութեան Նախարարութեան ջանքերով, ունեցաւ իր սեփական հարթակը։ Հայեցակարգը մշակած է հայաստանեան snkh ճարտարապետական կեդրոնը, որ նախորդ տարի ճանչցուած է Մոսկուայի Garage ամառային կինոթատրոնի կառուցման յաղթող։ Տնտեսութեան զարգացման մէջ կը մտնէ նաև մշակութային բաղադրիչը, որ կայ եւ միշտ եղած է մեր երկրի գլխաւոր արտահանումներէն մէկը։ Հայաստանի հարթակը համաժողովի կազմակերպիչներու կողմէն ճանչցուեցաւ ամենաոճայինը։