Չորեքշաբթի, 3 Օգոստոս 2022-ին,Սուրիոյ նախագահ Պաշշար ալ-Ասատ հրապարակեց 2022-ի «216» թուակիր հրամանագիրը, որուն համաձայն 18 Սեպտեմբեր 2022-ին Սուրիոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ տեղական խորհուրդներու նոր շրջանի ընտրութիւն: