Սուրիոյ նախագահ Պաշշար ալ-Ասատ հրապարակեց 2024-ի «121» թուակիր հրամանագիրը, որուն համաձայն միջնակարգի, երկրորդականի, արհեստից եւ ճարտարարուեստի վարժարաններու մէջ յաւելեալ ժամերով դասատուներու աշխատավարձը յաւելում պիտի արձանագրէ։