Գրական բաժին

Մասնակցողներ` 13
Յաջողած` 8
Յաջողութեան տոկոս` 61.5%

Ընդհ. միջին 2600 /2800

1) Մարինէ Պալապանեան 2287 – 2487
2) Մեղեդի Թահմիզեան 2003 – 2163
3) Ծիլա Գանձապետեան 1938 – 2138
4) Սիմոն Գանտարեան 1784 – 1924
5) Ժոզէֆ Աթրաշ 1676 – 1836
6) Սելին Սարգիսեան 1684 – 1834
7) Արփի Գարին Կոստանեան 1619 – 1769
8) Վանայ Ժամկոչեան 1577 – 1727

Գիտական բաժին

Մասնակցողներ՝ 43
Յաջողած՝ 38
Յաջողութեան տոկոս՝ 88.37 %

Ընդհ. միջին 2700/2900

1) Արէն Խրոյեան 2669 – 2869
2) Յովիկ Տաղտաղլեան 2664 – 2834
3) Մայք Գեւոյեան 2628 – 2808
4) Նարեկ ՌալՖ Ապաճեան 2610 – 2790
5) Աննա Պետրոսեան 2559 – 2759
6) Սիլվա Քիլէճեան 2530 – 2720
7) Արինա Պօշկէզէնեան 2491 – 2681
8) Նարեկ Թանաշեան 2477 – 2657
9) Արմիկ Մինաս 2476 – 2656
10) Սեդի Խաչերեան 2468 – 2618
11) Մկօ Սողոյեան 2408 – 2598
12) Ալինա Ղարիպեան 2395 – 2565
13) Մարի Ռոզ Քէօշկէրեան 2333 – 2503
14) Անդրանիկ Կիւլտալեան 2281 – 2481
15) Սերոբ Եագուպեան 2277 – 2467
16) Լիանա Միրզոյեան 2290- 2450
17) Տիգրան Խաչատուրեան 2298 – 2428
18) Սերենա Սագայեան 2268 – 2428
19) Արսէն Ագըլեան 2213 – 2413
20) Պետիկ Փայասեան 2217 – 2407
21) Ասատուր Ղարիպեան 2193 – 2383
22) Կարօ Կէվրէկեան 2097 – 2267
23) Հրակ Գասապեան 2039 – 2179
24) Գօգօ Գրիգորեան 1978 – 2148
25) Յակոբ Մոմճեան 1920 – 2120
26) Ռոզելլա Գազանճեան 1958 – 2118
27) Սելին Հեճինեան 1958 – 2098
28) Ժուէլ Աղպապեան 1876 – 2076
29) Լալա Օրուլեան 1898 – 2058
30) Յովսէփ Պաղտիկեան 1886 – 2046
31) Լանա Համբարձումեան 1904 – 2044
32) Ներսէս Պալապանեան 1881 – 2041
33) Ծիլա Ժամկոչեան 1851 – 2021
34) Ճորճ Կիւլիւմեան 1860 – 2020
35) Յակոբ Շահան Քիւրիւմլեան 1841 – 1971
36) Ժան Աբոշեան 1753 – 1913
37) Ռոզալինտա Սուսանի 1756 – 1886
38) Աննա Մարիա Նալպանտեան 1650 – 1780