ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ «ԵՍ ԱՅԴ ՇՈՒՆՆ ԵՄ» ԾԱՆՕԹ ԳԻՐՔԻ ՅՈՒՆԱՐԷՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

0

«Ազատ Օր».- Յունիսի ընթացքին, Աթէնքի մէջ լոյս տեսաւ Պօղոս Սնապեանի «Ես այդ շունն եմ» գիրքի յունարէն թարգմանութիւնը, որ կատարուեցաւ ընկ. Սերգօ Աղապատեանի աշխատանքով։ Գիրքի հրատարակութիւնը եղաւ «Արմենիքա» պարբերաթերթին կողմէ։
Մեր մեծանուն մտաւորականին «Ես այդ շունն եմ» գիրքը առաջին անգամ լոյս տեսաւ 1963&ին՝ Փարիզի մէջ, «պաղ պատերազմ»ի օրերուն, եւ մեծ ընդունելութիւն գտաւ ամբողջ հայաշխարհի տարածքին։
Հեղինակը իր աշխատութիւնը գրած է մէկ շունչով, որուն գլխաւոր հերոսն է Ալպեան լեռներուն մօտ ապրող շունը։
Սնապեան, իր կուռ ու կենդանի գրութեամբ, բանաստեղծական իւրայատուկ ոճով եւ լեզուի ճարտար գործածութեամբ, կը խօսի Ցեղասպանութենէն ճողոպրած գաղթա-կան հայու մասին, հայրենիքէն զրկուած հայորդիներուն համար։ Ան կը դրուատէ հայ ժողովուրդի դիւցազնական սխրանքները, իր փառապանծ պատմութիւնն ու հրաշագործ նուաճումները։
Խորհրդային տարիներուն գրուած գիրքը, կը պախարակէ խորհրդային տիրապետութեան չարիքները Հայաստանի մէջ, եւ իր հերոսի՝ շան միջոցով, կը պոռթgայ այլասերումի եւ ապահայացման ամէն տեսակի ոտնձգութիւններուն դէմ։
Գիրքի թարգմանութիւնը բծախնդրօրէն կատարուեցաւ ընկ. Սերգօ Աղապատեանին կողմէ։ Ան կրցաւ հարազատ կերպով թուղթին յանձնել Սնապեանի բարդ ու երկար միտքերը, առանց անոնց խոր իմաստէն դոյզն իսկ շեղելու։
Հակառակ խորհրդային ժամանակներու վերացման եւ Հայաստանի վերանկախացման, գիրքը այսօր եւս կը կարդացուի մեծ հետաքրքրութեամբ։
Նորօրեայ պայմաններուն լոյսին տակ զայն վերծանելով եւ մանաւանդ՝ Հայաստանէն արտագաղթի ազգակործան երեւոյթին ու հայկական Սփիւռքի աննախատեսելի ուռճացման կործանիչ ալիքին ահազանգը հնչեցնելով, գիրքը կու գայ յիշեցնելու ազգային ինքնութեան կորուստի վտանգները եւ անոր դիմաց՝ հոսանք ի վեր նաւարկելու պայքարի ազդանշանը կու տայ։
Այսօր, այժմէականօրէն թելադրական է Պօղոս Սնապեանի երիտասարդութեան ուղղուած հետեւեալ խօսքը՝ գիրքի աւարտին.- «Վաղուան երիտասարդը թող արտասանէ իմ հասցէիս այս բառերը, գտնէ ու պոռայ աւելի անողոքները, երբ մուրացիկ թուլութիւններ երեւնան խառնուածքիս մէջ եւ ասկէ ու անկէ նետուած փշրանքները կաշարեն բնազդս»։
Գիրքը ուղղուած է ո՛չ միայն երիտասարդ սերունդին, այլ նաեւ բոլոր անոնց, որոնք կ՚ապրին մեր ժողովուրդի տագնապներով։
Այն զօրաւոր պատգամի մը հնչեղութիւն ունի, ազգի ինքնութիւնը ամուր պահելու թելադրականութեամբ՝ սփիւռքի այլասերող պայմաններուն մէջ։
Պօղոս Սնապեանի «Ես այդ շունն եմ» գիրքի յունարէն հրատարակութիւնը կարելի է ապահովել «Ազատ Օր»ի եւ «Արմենիքա»ի գրասենեակներէն։

Share.

Leave A Reply