Browsing: ԳԱՂՈՒԹԷ ԳԱՂՈՒԹ

ԳԱՂՈՒԹԷ ԳԱՂՈՒԹ
0

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ «Գարեգին Նժդեհ-Սերգէյ» պատանեկան միութեան Ուրբաթ, 31 Մարտին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Ս. Խաչ եկեղեցւոյ…

1 2 3 15