Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Ս. Զատկ­ուան յա­ջոր­դող օրը` Մե­ռե­լո­ցին, Ազգ. գե­րեզ­մա­նա­տու­ն այցելեցի: 5-6 տա­րիէ ի վեր Ազգ.  գե­րեզ­մա­նա­տուն չէի…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Կայս­րու­թիւն­ներ կը փլուզ­ուին… Սէ­րը կը վե­րապ­րի: Մշա­կոյ­թը ընդ­հան­րա­պէս եւ ար­ուես­տը յատ­կա­պէս, որ­քան ալ ան­հա­տին ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան…

1 2 3 69