Author admin

Հրապարակագրական
0

ԾԱՆԻՐ ԶՔԵԶ, ՍՓԻՒՌՔ

Ցեղասպանութեան հետեւանքով եւ Հայաստանի խորհրդայնացումէն յետոյ, համայնքային կազմակերպումը աշխարհացրիւ հայութեան, որ պատմութեան մէջ առաջին անգամ…

1 2 3 4 5 92