Category: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

ՏԵՂԱԿԱՆ  Լուրեր Սուրիոյ Մարզական Կեանքէն  – Սուրիոյ Պասքեթի երիտասարդական խումբի ախոյեանութեան ՀՄԸՄ-ի կազմը 99-83 արդիւնքով պարտութեան մատնեց ՀԵԸ-ի տղոց կազմը:…