Category: Խճանկար

اخبار نسائية

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՕԳՈՍՏՈՍ Բ./2022

ՔԱՆԱՅԷԻ ԱՊԱԳԱՆ Անցեալ սերունդներուն մշտատեւ գուրգուրանքին առարկան՝ Քանայէն, Հալէպի ապագայ սերունդին համար այլեւս օգտակարութիւն մը չունեցաւ: Ֆրանսական տիրապետութեան օրերուն, ջրանցքին…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒԼԻՍ Գ./2022

ՋՈՒՐԸ ՀԱՅՈՑ ՀԱՒԱՏԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾԷՍԵՐՈՒՆ ՄԷՋ Կենսական անհրաժեշտութեան բերումով ջուրը միշտ համարուած է կեանքի  գոյութեան սկըզբնաղբիւրը: Հին յոյն փիլիսոփայ…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒԼԻՍ Բ./2022

ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ – 2022 Նորաձեւութիւնը այս շրջանին վառ գոյներով եւ այլազան կտորներու առատութեամբ յատկանշուած է: Այս բոլորին համադրումով կարելի է ոճային…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒՆԻՍ Դ./2022

ՈՒՐԿԷ՞ ԵԿԱԾ Է ՄԻՒՌՈՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԸ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ շնորհալի հայրապետներուն եւ մեծ վարդապետներուն կողմէ խմբագրուած արարողութիւններուն մէջ իւրայատուկ տեղ կը…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒՆԻՍ Գ./2022

ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԸ ՔՈՂԱՐԿՈՒԻՆ ԲՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐՈՒ ՏԱԿ Ընդհանրապէս մարդոց քայլերն ու արարքները կը վերագրենք անոնց բնաւորութեան: Բայց այդ…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒՆԻՍ Բ./2022

ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՅՈՒՇԵՐԷՆ Յովհաննէս Թումանեան անձի ինքնազարգացումը շատ կարեւոր կը համարէր: Մարդու զարգացման գործընթացին մէջ ընթերցանութեան, ինքնազարգացման, զրոյցին, անձնական յարաբերութիւններուն…