Category: Թեմական

ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ՃԵԶԻՐԷԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՃԵԶԻՐԷԻ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՔՈՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ

Երկուշաբթի,18 Նոյեմբեր 2019-ի երեկոյեան ժամը 6։00-ին, Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխանորդը, ընկերակցութեամբ Արժ. Տ. Պսակ Քհնյ. Պէրպէրեանի եւ Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ Թաղականութեան,…

ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԹԵՄԱԿԱԼ ՀՕՐ ԳԼԽԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ Կ’ԱՅՑԵԼԷ ՀԱԼԷՊԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏԻՆ

Բերիոյ Հայոց Թեմի պատուիրակութիւնը թեմակալ հօր գլխաւորութեամբ կ՛այցելէ Հալէպի նահանգապետին Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբեր 2019-ին, Բերիոյ Հայոց Թեմի պատուիրակութիւնը` թեմակալ Առաջնորդ…