Browsing: Յօդուածներ

Յօդուածներ
0

Ժամանակ յղացքը յարափոփոխութիւն կը յառաջացնէ նաեւ եզրաբանութիւններու ընկալումի մակարդակով: Տուեալ ժամանակաշրջանի հասարակագիտութիւնը, բնականաբար աշխարհաքաղաքական օրակարգի…

Uncategorized
0

Լ.Շ.- Այս մէկը վերջընթեր հարցումն է ու ատիկա կը վերաբերի ձեր խմբագրապետութեան վերջին երկու տասնամեակներուն,…

Յօդուածներ
0

Լ.Շ.- Եկէ՛ք անցում մը ընենք դէպի ձեր խմբագրապետութեան երրորդ տասնամեակը, այսինքն` 1987-1997 երկարող շրջանը: Ասիկա…

1 2 3 5