Browsing: Աշակերտական

Աշակերտական
0

ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ

Կ’ըսեն՝ կամք, աշխատանք եւ կորով…. Ի՞նչ է իմաստը կեանքին, եթէ մարդ չունենայ իր մէջ զոհողութեան…

Աշակերտական
0

ՔԵՍԱՊ

Քեսապը, իմ գեղեցիկ գիւղն է, իմ փոքրիկ Հայաստանը, իմ ծննդավայրը։ Ես ծնած եմ եւ կը…

Աշակերտական
0

ԱՇՈՒՆ

Աշուն, աշուն, սիրուն աշուն, Այնքան սիրուն ու զարդարուն։ Տերեւներդ կարմիր-դեղին, Զարդարած են դաշտն ու այգին։…

Աշակերտական
0

ԻՄ ՄԵԾ ՀԱՅՐՍ

Մեծ հայրս, մօրս հայրը, ութսունութ տարեկան է: Ան իր կեանքին ընթացքին շատ դժուարութիւններ տեսած է,…

1 2 3 5