Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԲԵԿՈՐ (ԱՇՈՏ ՂՈՒԼԵԱՆ, 1959-1992) ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՔԱՋԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԸ Հոկ­տեմ­բեր 6-ին կը նշենք ծննդ­եան տա­րե­դար­ձը հա­յոց…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԿԱԹ Թարմ կաթ բո­լո­րո­վին չկար քա­ղա­քին մէջ, իսկ փո­շի կաթ ե՛ւ կար, ե՛ւ չկար: Այ­սինքն…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԱՄՕԹԱՆՔ ԵՒ ՕՐՀՆԱՆՔ Ամօ՛թ ձե­զի, դո՛ւք, որ շա­բա­թը մէկ¬եր­կու ան­գամ ճա­շա­րան եր­թա­լու նիւ­թա­կան կա­րո­ղու­թիւն ու­նե­նա­լով…

1 160 161 162 163 164 172