Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՄԱՆՐԱՎԷՊԵՐ

1.- Ի՛նչ կ’ուզէք՝ անուանեցէք Եղբա՛յր, ի՛նչ կ’ուզէք՝ անուանեցէք, սնահաւատութիւն, սնոտիապաշտութիւն… Ուրիշ բառ կա՞յ չեղածն ու չըլլալիքը իբրեւ եղած ընդունելու հաւատքին…

ՖԱԼ

Մեծ Պահքի երկա՜ր շրջանին, ստամոքսին ցանկութիւնները շրջանցելու լաւ միջոց է այս խաղը, կը կարծեմ: Ձմրան երկար գիշերներուն, երբ տակաւին Հալէպ,…

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ

Վաղը բոլորս միասնաբար պիտի տօնենք մեր հաւատքի ախոյեան, բարոյական յաղթանակի, քրիստոնէական անշէջ կրօնքի պահպանման ռահվիրաներու՝ Սրբոց Վարդանանց տօնը: Այսօր պատմութենէն…