Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

Աշակերտական
0

ԱՆ

Հայ կինը զոհողութեան եւ սիրոյ իտէալ մարմնացումն է: Սերունդներու առաջին եւ իսկական դաստիարակը, արարող ու…

Անդրադարձ
0

ՄԻՋԻՆՔՆ ՈՒ ՔՈՐՈՆԱՆ

Պսակաձեւ «Քորոնա» ժահրը դժբախտաբար դարձաւ մահաժամը բոլոր մարդկութեան։ Այսօր ամբողջ աշխարհը իր բոլոր քաղաքներով եւ…

Անդրադարձ
0

ՄԱՐԴՈՒՆ ՄԷԿԸ

Հազաց… Արիւնը գլուխը խուժեց, մազերը տնկուեցան, ոտքերը թուլցան եւ լեզուն ծանրացաւ։ Վազեց դէպի բաղնիք, դուռը…

1 2 3 4 42