Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Պատմութիւն  մը կ’ուզէի ըլլալ, Անընթեռնելի գիրքի մը վերջին պատմութիւնը խեղճ, Որուն ամէնէն հաճելի մասը Վերնագիրն է լոկ… Պատմութիւն մը կ’ուզէի…