Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

«Հ»-ՈՎ ՅԱՋՈՂԸ

Խելացի էր ան։ Շուտ ըմբռնող ու ճարպիկ։ Ուսուցիչներու օրինակներուն մէջ՝ մի՛շտ ներկայ, սակայն բարձունքէն դիտող, հեգնող եւ  արհամարհող էր «ներքեւ»-ի…

ՇԱՀԻ՛Ր ՇԱՐՈՒՆԱԿ 

Շահի՛ր մարդոց աղօթքը խնկելի, որպէսզի վայելես օրհնութիւններ ցանկալի: Շահի՛ր գիրքերուն մտերմութիւնը հաճելի, որոնք հարստացնող գանձեր են մտքի: Շահի՛ր փորձառութիւն բազմակողմանի,…

ԱՆՈՒՆ ԵՒ ՀԱՄԲՈՅՐ

Անուններն ալ մարդոց պէս անհատականութիւն ունին ու երբեմն դժուար կ’ըլլայ ընկերութեան մէջ անոնց մուտքը: Բայց անուն մը կրնա՞յ այսքան «տառապանք»…

45 ՏԱՐԻ ԵՏՔ

Կիրակի, 10 Յուլիս 2022-ին, բջիջային հեռաձայնովս կը կապուիմ «Ռատիօ Երազ»-ին ու հեռաձայնս կը միացնեմ հեռատեսիլի մեծ պաստառին, որպէսզի մանրամասնօրէն հետեւիմ…