Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

6 ՄԱՅԻՍ. ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱՐԲԱՐՈՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՒՐԾՔ ՏՈՒՈՂ ՍՈՒՐԻԱՑԻ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆՑԻ ՆԱՀԱՏԱԿ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐՈՍՆԵՐ ԴԱՐՁԱՆ

6 Մայիսը Օսմանեան կայսրութեան բարբարոսութիւններուն մէկայլ վկայութիւնն է։ Հայոց Ցեղասպանութենէն տարի մը անց, այս անգամ արաբական աշխարհին մէջ, սուրիացի եւ…