Category: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՍՈՒՐԻԱ ՆԵՐԽՈՒԺԵԼՈՒ ԱՆՀԻՄՆ ՊԱՏՐՈՒԱԿՆԵՐԸ

Սուր­ի­ա­կան հո­ղեր թա­փան­ցե­լով Թուրք­իա բա­ցա­յայ­տօ­րէն, աշ­խար­հին աչ­քին առ­ջեւ, կը խախ­տէ մի­ջազ­գա­յին օրէնք­նե­րը, ապօ­րի­նա­բար ներ­խու­ժե­լով ան­կախ եւ ինք­նիշ­խան եր­կիր մը, հր­թի­ռա­կո­ծե­լով…

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ԱԶԴԱՐԱՐԵՑ

Սուրիոյ Սահմանադրական Յանձնախումբի կազմութիւնը, ՄԱԿ-ի Սուրիոյ մնայուն բանագնացին հետ համադրաբար, սուրիական տագնապի քաղաքական լուծման բանալիներէն մէկը պիտի հանդիսանայ անտարակոյս: Յանձնախումբին…

ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՏ, ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

Ապրիլեան քառօրեայ պատերազմէն ետք, Արցախը ծաղկեցնելու, անոր ճանաչման նպաստելու եւ խաղաղութեան պատգամը շեշտադրելու համահայկական ճիգերը նոր թափ ստացան: Արցախի մէջ…