Browsing: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵԼՈՎ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ ԴԵՐԸ Սուր­իոյ տագ­նա­պի սր­ման տա­րի­նե­րուն ՏԱ­ՀԷՇ-ի ընդ­լայն­ման մա­սին բազ­միցս հն­չե­ցին նա­խազ­գու­շա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ:…

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՈՒՂԻՈՎ Այս տա­րի Սր­բոց Թարգ­ման­չաց Վար­դա­պետ­նե­րուն տօ­նը նշե­ցինք 11 Հոկ­տեմ­բե­րին: Թարգ­ման­չա­ցը մեր ազ­գա­յին,…

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՈՒՂԻՈՎ Սուր­իոյ տագ­նա­պի սկզբ­նա­կան օրե­րուն, սուրիահայ հա­մայն­քի ծա­ռա­յո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու կազմակերպման ծիրէն ներս, ամէ­նէն ար­դիւ­նա­ւէտ…

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ԶՈՒԳԱԿՇԻՌ ՍՊԱՆԴՆԵՐ Սուր­իոյ մէջ կրօ­նա­կան ծայ­րա­յե­ղա­կան շար­ժում­նե­րը չբա­ւա­րար­ուե­ցան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին կո­թող­ներն ու սր­բա­վայ­րե­րը օրը ցե­րե­կով քան­դե­լու…

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ-ԲԱՆԱԿ-ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԱՄՈՒՐ ՕՂԱԿԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՈՎ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 24ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) Մեր ժո­ղո­վուր­դը Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ազ­գա­յին հպար­տու­թիւնը ապ­րե­ցաւ…

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
0

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԳՐԱՒԱԿԱՆ Սուր­իոյ տագ­նա­պի չորս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, սուր­ի­ա­ցի­ներս ակա­նա­տե­ս եղանք ոչ միայն…

1 16 17 18 19