Browsing: Գաղութէ-գաղութ

Գաղութէ-գաղութ
0

ԼԱՒԱԼԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՏԵՄԵՐՍ, ԴԱՇՆԱԿՑԱՅԻՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԻՒՐԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԼԱՒԱԼԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

«Հորիզոն».-Շաբաթ, 22 Յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-էն սկսեալ, Լաւալի Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ տօնավաճառ-քերմէս այցելեցին դաշնակցային,…

1 35 36 37 38 39