Category: Գաղութային

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «Լ.ՇԱՆԹ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՅՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵՑ ԱԶԳ.ՄԻԱՑԻԱԼ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը հաւատարիմ իր ազգապահպան առաքելութեան` սփիւռքի մէջ գիր ու դպրութեան ճամբով կը նպաստէ նոր սերունդին…

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ եւ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Յոյն Ուղղափառ համայնքի Հալէպի Առաջնորդ Աֆրամ Մաալուլի եպիսկոպոսին հրաւէրով, Շաբաթ, 3 Սեպտեմբեր 2022-ի յետմիջօրէին, Բերիոյ Հայոց Թեմին կողմէ Հոգշ. Տ.…

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵՑ ՍՕԽ-Ի ԴԱՐՄԱՆԱՏԱՆ

Շաբաթ, 3 Սեպտեմբերին, Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան գործակցութեամբ` Հայաստանի Մարդասիրական Առաքելութեան 10-րդ խումբին բժիշկները ՍՕԽ-ի Հալէպի ընկերաբժշկական կեդրոնի դարմանատան…

262 ԼՈՅՍԵՐ

Ար­դէն հա­սած էր Սուր­իոյ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նին կազ­մա­կեր­պած տա­րե­կան բանակումին մեկ­նե­լու պա­հը, որուն բո­լոր պա­տա­նի­նե­րը կազմ ու պատ­րաստ…