Browsing: Սուրիական

Սուրիական
0

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼ ԱՍԱՏ. «ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԸ ՄԷԿ ԿՈՂՄԷ Կ′ՈՂԲԱՅ ՍՈՒՐԻԱՑԻ ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ, ՄԻՒՍ ԿՈՂՄԷ ՀԱՐՈՒԱԾՆԵՐԸ ԴԷՊԻ ԱՆՈՆՑ…

Սուրիական
0

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ԾՈՒ­Մ -Սուր­իոյ հար­ցով ՄԱԿ-ի յա­տուկ պատ­ուի­րակ Սթե­ֆան Տի Միս­թու­րա շեշ­տեց. «Սուր­իոյ մէջ ահա­բեկ­չու­թեան կա­րե­լի…

Սուրիական
0

ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­Ս -16 Սեպ­տեմ­բե­րին Դա­մաս­կո­սի մէջ ըն­թացք առաւ Սուր­իոյ Վե­րա­կա­ռուց­ման նուիր­ուած ցու­ցա­հան­դէ­սը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «Պա­շեք» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու…

Սուրիական
0

ՍՈՒՐԻՈՅ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՈՒԱԷԼ ԱԼ ՀԱԼԱՔԻ ՀԵՏԵՒԵՑԱՒ ՀԱԼԷՊԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԲԱՐԵՆՈՐՈԳՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՈՒ ԱՅՑԵԼԵՑ ԲԱՆԱԿԻ ՅԱՌԱՋԱՊԱՀ…

Սուրիական
0

ՆՈ­ՐԱ­ՏԻՊ ԴՐԱ­ՄԱ­ԹՈՒՂ­ԹԸ Սուր­իոյ Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տու­նը շր­ջա­նա­ռու­թեան դրաւ 1000 սուր­ի­ա­կան ոսկիի հա­մար­ժէք նո­րա­տիպ դրա­մա­թուղ­թը, հրա­պա­-րակ­ուած 2013…

Սուրիական
0

ԼԱՀՀԱՄ.«ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ՊԱՅՔԱՐ ՄՂԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԻԳԵՐՈՒ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄԸ» Նա­խա­գա­հու­թեամբ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Մու­համ­մէտ…

1 97 98 99 100