Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Գրական
0

Հայերէն գիրերու գիւտէն ետք, մեր ոսկեդարեայ թարգմանիչ հայրերը հայերէն կարեւոր ստեղծագործութիւններ, ըլլան անոնք պատմական, փիլիսոփայական…

Կնոջական
0

Խաղողը իր իւրայատուկ օգտակար յատկութիւններով կը բուժէ պնդութիւնը, յոգնածութիւնը, մարսողական, երիկամային հարցերը եւ կը կանխէ…

Մարզական
0

ՏԵՂԱԿԱՆ Նարեկ Տէիրմէնճեան Սուրիոյ Նախակրթարաններու Փինկ-Փոնկի Ախոյեան Լաթաքիոյ Ազգ. Սրբոց Նահատակաց վարժարանի 6-րդ կարգի աշակերտ…

1 2 3 46