Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նը Պարտ­ուե­ցաւ Սերպ­իա­յէն 2016-ին Եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նա­կան ոտ­նագն­դա­կի զտ­ման մր­ցում­նե­րու ծի­րէն ներս, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը…

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Ման­շի­նին Իտալ­իոյ Բարձ­րա­գոյն Ամ­սա­կան Ստա­ցող Մար­զիչն է Իտալ­իոյ Ին­թէր Մի­լան խում­բի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ռո­պէր­թօ…

Մարզական
0

Գե­ղա­սահք. Սլա­ւիկ Հայ­րա­պետ­եան Հան­դի­սա­ցաւ Վեր­ջին Նա­խորդ շա­բա­թա­վեր­ջին Էս­թոն­իոյ մէջ աւար­տե­ցաւ գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի երի­տա­սար­դա­կան ախոյ­եա­նու­թիւնը: Վեր­ջին…

1 18 19 20