Browsing: Լալա Միսկարեան-Մինասեան

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ-150

Շանթ ինչպէս մարդկային իր նկարագիրով, նոյնպէս ալ իր գրականութեան ոգեղէն մթնոլորտով ընկալելի ու ընդունելի է…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ-150

Շանթ, շատերու պէս, սկսած է բանաստեղծութեամբ։ Քանի որ Շանթ-գրագէտը մեր իրականութեան մէջ կ’ընկալուի առաւելաբար իբրեւ…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ-150

 Շանթ սովորութիւն ունեցած է դասը աւարտելէն ետք խորունկ խոնարհիլ հմայուած աշակերտութեան առջեւ ու ապա դասարանէն…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ-150

Միայն Փետրուարեան յեղաշրջումը Շանթն ու Աղբալեանը փրկեց պոլշեւիկեան մեթոտով կացինահարուելէն։ 1921-ին Շանթ գրեց իր «Ինկած…