Browsing: Յակոբ Նալպանտ-Տլտեան

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԵՒ ՌՈՒՍԱԿԱՆ S-400-

Խօ­սիլ S-400 հր­թիռ­նե­րու մա­սին, կը նշա­նա­կէ խօ­սիլ աշ­խար­հի օդա­յին պաշտ­պա­նու­թեան մէջ կի­րա­ռուող ամե­նա­զար­գա­ցած, ամե­նաճշգ­րիտ եւ…