Browsing: Նայիրի Արապաթլեան

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ
0

Յաճախ անցեալին մէջ կիսատ մնացած մեր գործերուն մասին կը մտածենք, ապագայի ուղղութեամբ քայլերու կը ձեռնարկենք…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Սիրե՞լը, թէ սիրուած ըլլալը կ’օգնէ մեզի դրական յարաբերութիւն մշակելու մեր ընկերներուն հետ։ Միթէ՞ սիրուելու համար,…